kinetóza

Text hesla

kinetóza [gr.] — lek. prechodný stav organizmu prejavujúci sa nevoľnosťou, vyskytujúci sa u človeka najmä v pohybujúcom sa dopravnom prostriedku. Kinetóza je prirodzená reakcia organizmu vznikajúca v dôsledku konfliktu informácií o pohybe, ktoré vysielajú do mozgu rôzne senzorické systémy. Najdôležitejšie sú informácie z vestibulárneho aparátu (centra rovnováhy), významné sú však aj zrakové, sluchové a proprioceptívne informácie.

Kinetóza vzniká najčastejšie pri cestovaní v aute, lietadle, na lodi, ako aj rotačnými pohybmi pri jazde na kolotoči, pri tanci ap. (podľa toho vzniklo mnoho synonymných označení kinetózy, napr. morská, letecká alebo automobilová choroba, choroba vesmírnych letov ap.). Kinetóza môže u príliš vnímavých osôb vzniknúť aj výlučne zrakovou stimuláciou, napr. pozeraním na rýchlo sa pohybujúce predmety. Prvým príznakom je pocit nepohodlia v nadbrušku, reaktívne sa vyvíjajú apatia a depresia. Po rôzne dlhom období sa príznaky môžu vystupňovať do vracania, pričom opakované vracanie môže viesť k dehydratácii. Kinetóza je sprevádzaná slabosťou, bledosťou a studeným potom, ďalej horúčosťou, grganím, nafukovaním, zvýšeným slinením, zívaním, zrýchleným a prehĺbeným dýchaním, bolesťami hlavy, pocitom prázdnoty v hlave i závratmi. Pocit omámenosti môže pretrvávať aj niekoľko hodín po odstránení vyvolávajúceho podnetu. V schopnosti adaptácie na určitý podnet sú veľké individuálne rozdiely. U niektorých adaptovaných osôb (námorníci, kozmonauti) sa príznaky kinetózy môžu objaviť až po ukončení pôsobenia príčiny (po vylodení, po skončení letu). Vznik, intenzita a dĺžka kinetózy závisia od intenzity a dĺžky stimulácie. Individuálna vnímavosť na kinetózu je veľmi rozdielna, pričom najvyššia je v detskom veku, potom postupne klesá a v starobe je výrazne znížená. Liečba: príznaky možno tlmiť podávaním antihistaminík so sedatívnym účinkom, nesmú ich však užívať vodiči motorových vozidiel a osoby, ktorých činnosť si vyžaduje udržanie pozornosti; najvhodnejšia je transdermálna aplikácia s dlhodobým uvoľňovaním lieku z náplasti nalepenej za uchom. Prevencia: výskyt kinetóz znižuje napr. poloha v ľahu, pri morskej chorobe fixácia pohľadu na horizont, pri automobilovej chorobe na cestu pred sebou, sedenie na predných sedadlách v autobuse a v smere jazdy vo vlaku.

Kinetóza ohrozuje aj niektoré zvieratá (napr. koňa, mačku, psa), prejavuje sa nevoľnosťou.

Zverejnené v marci 2017.

Kinetóza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kinetoza