kinetografia

Text hesla

kinetografia [gr.] — grafický záznam pohybu (pri tanci, práci, v športe a i.); pohybová notácia vychádzajúca zo systému grafického záznamu tanca vypracovaného R. Labanom; → tanečné písmo.

Zverejnené v marci 2017.

Kinetografia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kinetografia