Kinderdijk

Text hesla

Kinderdijk [-dek] — obec v Holandsku v provincii Zuid-Holland na sútoku riek Lek a Noord asi 15 km vých. od Rotterdamu; okolo 860 obyvateľov. Je súčasťou kultúrnej krajiny Kinderdijk-Elshout ležiacej v poldri Alblasserwaard, 1997 zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Krajina dokumentuje históriu odvodňovania a rekultivácie zaplavovaných území a vývoja odvodňovacích zariadení (najstaršie pochádzajú zo 16. stor.) i technológií. Charakterizujú ju hrádze, nádrže, systém kanálov, čerpacie stanice, správne budovy a veterné mlyny využívané od 18. stor. na čerpanie vody z poldrov (dodnes udržiavané v prevádzkovateľnom stave). Nachádza sa tam o. i. súbor 19 najlepšie zachovaných historických mlynov v Holandsku: 8 kamenných veterných mlynov v tvare zrezaného kužeľa (1738) v oblasti Nederwaard, 8 drevených osemhranných veterných mlynov na tehlovej nosnej konštrukcii (1740) v oblasti Overwaard, 2 kamenné veterné mlyny (1760) na území mesta Nieuw-Lekkerland a 1 drevený veterný mlyn na poldri Blokweer (nazývaný aj De Blokker; pravdepodobne 1521, viackrát vyhorel, naposledy 1997, od 2001 po rekonštrukcii opäť v prevádzke) na území mesta Alblasserdam.

Popis ilustrácie

Kamenné veterné mlyny v kultúrnej krajine Kinderdijk-Elshout na poldri Nederwaard, 1738

Zverejnené v marci 2017.

Kinderdijk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kinderdijk