kin-

Text hesla

kin- [gr.], kinet-, kineto- — prvá časť zložených slov s významom pohyb (z gr. kinein = pohybovať sa).

Zverejnené v marci 2017.

Kin- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-04-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kin