Kimonko, Džansi Batovič

Text hesla

Kimonko, Džansi Batovič, asi december 1905 osada Gvasiugi, oblasť Lazo, Chabarovský kraj – 6. alebo 17. 6. 1949 Chabarovský kraj — udehejský spisovateľ. Pochádzal z rodiny lovca. Ako jeden z prvých Udehejcov získal európske vzdelanie, 1934 – 36 študoval na Inštitúte národov severu v Leningrade (dnes Petrohrad). Po návrate do rodného kraja pôsobil ako osvetový pracovník. Zakladajúca osobnosť udehejskej literatúry, autor prvého románu v udehejskom jazyku Tam, kde tečie Sukpaj (Tam gde bežit Sukpaj, vydaný v ruštine 1950; čes. 1951) napísaného formou rodinnej kroniky, v ktorom zaznamenal množstvo národopisných údajov o Udehejcoch, ako aj zmeny v ich živote po Októbrovej revolúcii 1917. Tragicky zahynul pri love po útoku medveďa.

Text hesla

Kimonko, Džansi Batovič, asi december 1905 osada Gvasiugi, oblasť Lazo, Chabarovský kraj – 6. alebo 17. 6. 1949 Chabarovský kraj — udehejský spisovateľ. Pochádzal z rodiny lovca. Ako jeden z prvých Udehejcov získal európske vzdelanie, 1934 – 36 študoval na Inštitúte národov severu v Leningrade (dnes Petrohrad). Po návrate do rodného kraja pôsobil ako osvetový pracovník. Zakladajúca osobnosť udehejskej literatúry, autor prvého románu v udehejskom jazyku Tam, kde tečie Sukpaj (Tam gde bežit Sukpaj, vydaný v ruštine 1950; čes. 1951) napísaného formou rodinnej kroniky, v ktorom zaznamenal množstvo národopisných údajov o Udehejcoch, ako aj zmeny v ich živote po Októbrovej revolúcii 1917. Tragicky zahynul pri love po útoku medveďa.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kimonko, Džansi Batovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kimonko-dzansi-batovic