kimeridž

Text hesla

kimeridž [vl. m.], aj kimmeridž, kimmeridgien — stupeň (vek) vrchnej jury (malmu); druhohory. R. 1832 ho vymedzil švajčiarsky geológ a botanik Jules Thurmann (*1804, †1855). Hlavnými skamenelinami sú amonity (→ amonitotvaré), napr. rod Aulacostephanus. Dobre faunisticky zdokumentované sú rôzne sedimenty kimeridžu v Západných Karpatoch (napr. bradlá Rochovica a Brodno pri Žiline). Nazvaný podľa obce Kimmeridge v grófstve Dorset v Anglicku.

Zverejnené v marci 2017.

Kimeridž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-04-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kimeridz