Kimčchäk

Text hesla

Kimčchäk, Kimch’aek, do 1952 Songdžin — prístavné mesto v severových. časti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky v provincii Hamgjong-pukto na pobreží Japonského mora; 199-tis. obyvateľov (2013). Priemysel hutnícky (farebná a čierna metalurgia), strojársky, lodný, chemický, papiernický, stavebných materiálov, potravinársky. Dopravná križovatka, významný námorný, obchodný (vývoz rýb, dreva, grafitu a i.) a rybársky prístav. V blízkosti ťažba magnezitu, grafitu a mramoru.

Zverejnené v marci 2017.

Kimčchäk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kimcchak