Kimbrovia

Text hesla

Kimbrovia — germánsky kmeň pôvodne sídliaci na severe Jutského polostrova. Podľa Tacita patril spolu s Vikingmi, Teutónmi a Herulmi k sev. Germánom, niekedy sú Kimbrovia pokladaní i za pokeltčených Germánov. Okolo 120 pred n. l. pre záplavy odišli spolu s Teutónmi na juh hľadať nové sídliská najprv k hornému toku Dunaja, potom k Rýnu a ďalej do Galie; viacnásobne neúspešne žiadali pôdu na usadenie sa na území Rímskej ríše. R. 105 pred n. l. po ďalšom neúspešnom rokovaní s Rimanmi porazili na hlavu v bitke pri Arausiu (neďaleko dnešného francúzskeho mesta Orange) dve rímske armády. V boji údajne padlo okolo 80-tis. legionárov. Po boji s keltským kmeňom Arvernov a po spustošení Galie sa vydali na Pyrenejský polostrov, kde sa im tiež nepodarilo usadiť, preto odtiahli do sev. Itálie na územie Lombardska a Benátska, kde boli 101 pred n. l. Rimanmi porazení. Väčšina mužov kmeňa padla v boji, ženy usmrtili svoje deti i seba, aby sa vyhli otroctvu.

Zverejnené v marci 2017.

Kimbrovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kimbrovia