Killanin, Michael

Text hesla

Killanin [-le-], Michael (Morris), barón, 30. 7. 1914 Londýn – 25. 4. 1999 Dublin — írsky novinár a športový funkcionár. Koncom 30. rokov 20. stor. začal pracovať ako novinár v denníkoch Daily Express a Daily Mail, počas 2. svetovej vojny slúžil ako dobrovoľník.

R. 1950 sa stal predsedom Írskeho olympijského výboru a 1952 zástupcom Írska v Medzinárodnom olympijskom výbore (MOV). R. 1968 prvý podpredseda, 1972 – 80 predseda a od 1980 čestný predseda MOV. Počas jeho funkčného obdobia riešilo olympijské hnutie viacero zložitých problémov a káuz, napr. finančné straty z letných olympijských hier v Montreale (1976), ktoré boli bojkotované väčšinou afrických štátov, bojkot letných olympijských hier v Moskve (1980) krajinami vtedajšieho západného bloku, voľby miest konania zimných olympijských hier (Lake Placid, 1980) a letných olympijských hier (Los Angeles, 1984) bez obvyklého výberu z viacerých kandidátov, zvýšený počet dopingových prípadov, ako aj komercializáciu a profesionalizáciu športu. Na rozdiel od svojho predchodcu A. Brundagea Killanin presadzoval voľnejšie chápanie amaterizmu v športe a usiloval sa o stabilizáciu (najmä finančnú) MOV. Z funkcie predsedu MOV rezignoval krátko pred začiatkom letných olympijských hier v Moskve (nahradil ho J. A. Samaranch). Autor prác Olympijské hry (The Olympic Games, 1976) a Moje olympijské roky (My Olympic Years, 1983).

Zverejnené v marci 2017.

Killanin, Michael [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/killanin-michael