kilka

Text hesla

kilka, Clupeonella — rod z triedy lúčoplutvovce (Actinopterygii), čeľaď sleďovité. Pelagické, vo veľkých húfoch sa zdržiavajúce planktónožravé ryby vyskytujúce sa v slaných alebo v brakických vodách Azovského, Čierneho a Kaspického mora. Majú 15 – 18 cm dlhé telo pokryté striebristými šupinami, na bokoch sploštené brucho a predĺžené posledné dva lúče análnej plutvy (preto sa podobajú sardinkám). Patrí sem 7 druhov, z ktorých najvýznamnejší je kilka ostrobruchá (Clupeonella cultriventris). Hospodársky významné ryby, ktoré sa lovia na ďalšie spracovanie (najväčšia časť sa spracúva na rybiu múčku, ktorá sa používa pri výkrme hydiny, menšia časť v potravinárskom priemysle konzervovaním, údením ap.).

Zverejnené v marci 2017.

Kilka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kilka