Kiliński, Antoni

Text hesla

Kiliński [-liň-], Antoni, aj Kilinski, 20. 10. 1909 Antanavas, Litva – 6. 5. 1989 Varšava — poľský inžinier a kybernetik. Po ukončení štúdia na Technickej univerzite vo Varšave tam 1935 – 39 pôsobil, súčasne 1936 – 45 v patentovom úrade a 1937 – 39 v Národnom ústave telekomunikácií (Państwo Instytucie Telekomunikacji) vo Varšave. R. 1948 – 53 v službách poľskej armády a súčasne 1951 – 78 na Technickej univerzite vo Varšave, 1963 – 78 riaditeľ Ústavu informatiky (do 1975 Katedra matematických strojov), 1956 – 60 dekan Fakulty komunikácie, 1969 – 70 rektor univerzity; 1965 profesor. Spočiatku sa zaoberal vývojom inovatívnych elektronických zariadení, špeciálnych digitálnych elektronických zariadení na spracovanie údajov týkajúcich sa záznamu a reprodukcie zvuku (1939 boli jeho zariadenia vystavené na svetovej výstave v New Yorku), neskôr problematikou spoľahlivosti elektronických zariadení a priemyselných procesov, ako aj výskumom v oblasti počítačovej vedy. Autor a spoluautor monografií Základy inžinierstva rádiovej techniky (Podstawy technologii sprzętu radiotechnicznego, 1960), Dielektrické rádiové systémy (Dielektryki Radiotechniczne, 1960) a Priemyselné procesy realizácie: základy teórie (Przemysłowe procesy realizacji: podstawy teorii, 1976). Nositeľ mnohých domácich ocenení vrátane 7 vojenských vyznamenaní a ceny Priekopník počítačov (Computer Pioneer Award; za prácu pri konštrukcii prvého poľského digitálneho počítača a za podiel na základnom výskume v oblasti architektúry počítačov, 1996, in memoriam) udeľovanej organizáciou IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Zverejnené v marci 2017.

Kiliński, Antoni [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kilinski-antoni