Kiliánová, Gabriela

Text hesla

Kiliánová, Gabriela, 16. 4. 1951 Bratislava — slovenská etnologička. R. 1974 – 82 pôsobila na Katedre etnografie a folkloristiky (dnes Katedra etnológie a kultúrnej antropológie) Filozofickej fakulty UK, od 1983 v Národopisnom ústave SAV (dnes Ústav etnológie SAV; 2000 – 12 riaditeľka).

Zaoberá sa slovesnou folkloristikou, výskumom kolektívnej identity a kolektívnej pamäti, modernizačnými a transformačnými procesmi v súčasnej slovenskej spoločnosti a rituálmi smrti. Spoluzakladateľka (s E. Krekovičovou) edície knižných publikácií Etnologické štúdie (1994). Autorka 3 monografií, napr. Identita a pamäť. Devín/Theben/Dévény ako pamätné miesto (2005; nem. 2011), spoluautorka 5 monografií vydaných na Slovensku, napr. My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít (2009), 11 monografií vydaných v zahraničí, napr. Rituál: Konflikt a konsenzus. Prípadové štúdie z Ázie a Európy (Ritual: Conflict and Consensus. Case Studies from Asia and Europe, 2012), autorka vyše 90 vedeckých článkov, spolueditorka 7 vedeckých zborníkov, hlavná redaktorka elektronickej encyklopédie ľudovej kultúry Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom (2011) a časopisu Slovenský národopis (od 2001). Členka viacerých domácich i zahraničných vedeckých organizácií, združení a redakčných rád vedeckých časopisov. Nositeľka Herderovej ceny (2006).

Zverejnené v marci 2017.

Kiliánová, Gabriela [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kilianova-gabriela