Kilgour, Frederick Gridley

Text hesla

Kilgour [-gór], Frederick Gridley, 6. 1. 1914 Springfield, Massachusetts – 30. 7. 2006 Chapel Hill, Severná Karolína — americký knihovník. Od 1935 pôsobil v Harvardskej univerzitnej knižnici, 1946 – 48 na Ministerstve zahraničných vecí USA, 1948 knihovník lekárskej knižnice Yalovej univerzity. Priekopník v zavádzaní medzinárodných počítačových sietí knižníc a databáz, čím sa zaslúžil o zlepšenie prístupu k informáciám v rámci svetových knižníc a o zdokonalenie spôsobu používania knižničných informácií. Od 1961 sa podieľal na vývoji prototypu počítačového katalógového systému lekárskych knižníc Kolumbijskej, Cambridgeskej a Yalovej univerzity, 1967 spoluzakladateľ a 1967 – 80 prvý výkonný riaditeľ Ohio College Library Center (OCLC; dnes Online Computer Library Center) v Dubline (Ohio), kde sa podieľal na vývoji a zavedení online medziknižničného výpožičného systému (spočiatku aplikovaný len v štáte Ohio, v súčasnosti spravuje najväčšiu bibliografickú databázu WorldCat katalogizujúcu vyše 50-tis. knižníc), súčasne 1990 – 2004 profesor na University of North Carolina v Chapel Hille. R. 1973 – 75 predseda Americkej asociácie knižníc (American Library Association). Autor publikácií Knižničná a informačná veda CumIndex (The Library and Information Science CumIndex, 1975) a Evolúcia knihy (The Evolution of the Book, 1998), ako aj vyše 200 odborných článkov. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kilgour, Frederick Gridley [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kilgour-frederick-gridley