Kilár, Ľudovít

Text hesla

Kilár, Ľudovít, 6. 10. 1929 Vyšné Ružbachy, okr. Stará Ľubovňa — slovenský telovýchovný pedagóg a športový funkcionár. R. 1960 – 69 pôsobil na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave (1964 – 69 prodekan fakulty); 1971 profesor. Od 1969 pracoval na Ministerstve školstva Slovenskej socialistickej republiky, 1973 – 83 prvý námestník ministra školstva, 1986 – 89 minister školstva SSR. R. 1983 – 86 predseda Slovenského ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy (ČSZTV); podpredseda Ústredného výboru ČSZTV a Československého olympijského výboru. R. 1984 – 86 poslanec Slovenskej národnej rady.

Zverejnené v marci 2017.

Kilár, Ľudovít [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kilar-ludovit