Kidekša

Text hesla

Kidekša — obec v centre európskej časti Ruska vo Vladimírskej oblasti 4 km vých. od Suzdaľa; okolo 120 obyvateľov. Vznikla ako opevnená osada, ktorá sa rozrástla na prelome 12. – 13. stor., keď bola posilnená mohutnými hradbami. Pevnosť zničená 1238 Mongolmi.

Stavebné pamiatky: pravoslávny Chrám Borisa a Gleba vybudovaný 1152 na príkaz kniežaťa Juraja I. Vladimiroviča Dolgorukého (Dolgorukij), jeden z prvých chrámov v Rusku postavených z presne opracovaných blokov bieleho vápenca. Má obdĺžnikový pôdorys s 3 apsidami, interiér bol pôvodne zaklenutý centrálnou kupolou na 4 pilieroch (súčasné zastrešenie pochádza zo 17. stor.; v interiéri boli odkryté fragmenty fresiek z 12. stor.). Strohý exteriér je členený slepými arkádami a oblúčikovým vlysom. R. 1992 bol chrám spolu s historickými pamiatkami Vladimíru a Suzdaľa zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Zverejnené v marci 2017.

Kidekša [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kideksa