Kičevo

Text hesla

Kičevo — mesto v záp. časti Macedónska v doline na juhových. úbočí pohoria Bistra, administratívne stredisko samosprávneho celku Kičevo; 33-tis. obyvateľov (2013).

Vzniklo na mieste, kde sa pravdepodobne nachádzalo antické mesto Uskana (zničené v 2. stor. pred n. l. počas macedónskych vojen), prvýkrát písomne doložené 1018 ako Kicavis, patrilo k Byzantskej ríši a bolo súčasťou Ochridského arcibiskupstva. V 13. – 14. stor. známe aj ako Kitin Grad (Kitino mesto). R. 1385 obsadené Turkami, pod vládou ktorého zažilo najväčší rozvoj, predstavovalo vojenské a administratívne stredisko regiónu, začali sa využívať nerastné zdroje (najmä medi a mangánu). Od 1919 súčasť Kráľovstva SHS, 1941 – 43 obsadené talianskymi vojskami, od 1991 súčasť nezávislého Macedónska.

Na okraji mesta na mohylovitom kopci Kičevsko kale osídlenom už v bronzovej a železnej dobe archeologické nálezisko upravené na kultúrno-historický park. Predpokladá sa, že murovaná pevnosť, ktorá fungovala aj v časoch tureckej nadvlády, tam jestvovala už v antickom období (murované hradby s niekoľkými obrannými vežami). Po zániku obrannej funkcie bola postupne takmer úplne rozobraná na stavebný materiál a sčasti zničená novou zástavbou. V blízkosti mesta pravoslávny Kláštor Presvätej Bohorodičky (založený 1316, 1848 vypálený, neskôr obnovený). Múzeum záp. Macedónska (1980, sídli v budove z 1892).

Zverejnené v marci 2017.

Kičevo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kicevo