Khulna

Text hesla

Khulna — mesto v juhozápadnom Bangladéši v juhovýchodnej časti Indogangskej nížiny na území delty Gangy, Brahmaputry a Meghny na brehoch riek Rupša a Bhairob, administratívne stredisko provincie Khulna; 921-tis. obyvateľov, aglomerácia 1,517 mil. obyvateľov (4. najväčšie mesto štátu, 2013). Priemysel textilný (bavlnársky, spracovanie juty), drevársky (o. i. výroba zápaliek), potravinársky (výroba jedlých olejov a i.), lodenice. Stredisko obchodu s ryžou a jutou. Cestný uzol, riečny prístav.

Oblasť bola súčasťou staroindických kráľovstiev Vanga (spomínané v epose Mahábhárata) a Samatata (3. stor. pred n. l. – 7. stor. n. l.), v 12. stor. prešla pod vládu dynastie Sénovcov (1095 – 1205), od 14. stor. až do 1576 bola pod vplyvom bengálskeho sultanátu, 1576 pripojená k ríši Veľkých Mogulov (Mughalov). Od 1757 patrila pod správu britskej Východoindickej spoločnosti, po rozdelení Britskej Indie 1947 pripadla Pakistanu, ktorého východná časť sa 1971 osamostatnila ako Bangladéšska ľudová republika. Významné priemyselné, obchodné a univerzitné centrum. V blízkosti mesta Khulna sa nachádza najväčší súvislý prílivový halofilný mangrovový les sveta Sundarbans, 1997 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, a zaniknuté mesto Chalfatabád (založené v 15. stor.) pri dnešnom meste Bagerhat – ako Historické mesto mešít zapísané 1985 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (tehlové stavby – mešity, mauzóleá, verejné stavby, vodojemy, cesty, mosty a i.).

Zverejnené v marci 2017.

Khulna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/khulna