Khasiovia

Text hesla

Khasiovia, Khásíovia, vlastným menom Ki Hynñiew trep — národ v severových. Indii (najmä v štáte Meghálaj, čiastočne aj štátoch Ásam, Západné Bengálsko a Manípur); asi 1,3 mil. (2012). Khasiovia žijú okrem Indie i v Bangladéši, spolu asi 1,4 mil. (2012). Väčšina Khasiov obýva juž. a sev. časť Ásamských hôr (Khasijské a Džaintijské vrchy), takzvané Khasijsko (Khasiland, Ri Hynñiew trep) pozostávajúce z dištriktov West Khasi Hills, East Khasi Hills, Jaintia Hills a Ri-Bhoi.

Khasiovia sú jednou z najstarších etnických skupín na indickom subkontinente. Delia sa na vlastných Khasiov, Džaintijov, Bhojov, Warov, Pnarov a Lyngngamov, ktorí sa ďalej členia na početné klany. Predpokladá sa, že do oblasti prišli pred vyše 2-tis. rokmi a v staroveku obývali oveľa väčšie územie. Z nížin ustúpili do hôr pred postupnými vlnami prisťahovalcov. Tradičná khasijská spoločnosť je matrilineárna (aj pôda sa dedí po ženskej línii). Náboženstvo: kresťanstvo (okolo 66 %, z toho vyše tretiny protestantov, štvrtina rímskych katolíkov), v ktorom pretrvávajú prvky tradičného náboženstva, v menšej miere hinduizmus a islam. Zaoberajú sa najmä poľnohospodárstvom (pestovanie kukurice, zemiakov, chov hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných a hydiny), doplnkom je lov, rybolov a zber. Z tradičných remesiel vyniká najmä stolárstvo, výroba a spracovanie železa a textilu.

Hovoria khasijským jazykom (khasijčina, aj khásíjsky jazyk, khásíjčina), jediným jazykom monsko-khmérskej vetvy austroázijskej jazykovej rodiny, ktorým sa hovorí tak ďaleko na západe. Tradične sa delí na 6 dialektových skupín, pričom z lingvistického hľadiska je správnejšie pokladať ich za malú skupinu príbuzných jazykov. Patria medzi ne vlastná khasijčina (aj khynriam, cherrapunji), amwi, bhoi, lyngngam, pnar (aj synteng, jaintia) a war. Khasijčina je literárnym jazykom a v Meghálaji sa používa aj v médiách a v štátnej správe, vysielajú v nej rozhlas i televízia. Zapisuje sa latinkou.

Zverejnené v marci 2017.

Khasiovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/khasiovia