Kharagpur

Text hesla

Kharagpur — mesto v severovýchodnej Indii v členskom štáte Západné Bengálsko; 194-tis. obyvateľov (2013). Priemysel chemický, obuvnícky, potravinársky, kovoobrábací, železničné dielne. Významný železničný a cestný uzol.

Tradícia spája túto lokalitu s osudmi hrdinov eposu Mahábhárata (4. stor. pred n. l. – 4. stor. n. l.). V 16. stor. sa Kharagpur spomína ako malá osada patriaca vazalskému kniežatstvu Hidžlí za panovania dynastie Gadžapatiovcov (aj Kapiléndrovci, 1435 – 1540) v štáte Kalinga. Od 1566 bola oblasť pod nadvládou bengálskych sultánov dynastie Karráníovcov z Bengálska (vládli 1564 – 76), 1576 Veľkých Mogulov, 1742 Maráthov a 1818 britskej Východoindickej spoločnosti. Od 1898 zaznamenal Kharagpur rýchly hospodársky rozvoj ako významný železničný uzol s centrálnymi opravárenskými dielňami. Od 1951 tam pôsobí Indický technologický inštitút (Indian Institute of Technology, IIT).

Zverejnené v marci 2017.

Kharagpur [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kharagpur