Khami

Text hesla

Khami — archeologická lokalita v juhozáp. Zimbabwe 22 km záp. od mesta Bulawayo. Bývalé mesto Khami bolo založené asi v pol. 15. stor. etnikom Mašonov (Šonov) ako hlavné mesto ríše Torwa (aj Butua, Butwa). Zaniklo koncom 17. stor. po vyplienení armádou ríše Monomotapa. Významné centrum obchodu (zdroj zlata pre arabských a portugalských obchodníkov). Zvyšky opevnenia, palácového komplexu a i. R. 1986 bolo Khami zapísané do Zoznamu svet. dedičstva UNESCO (Khami Ruins National Monument).

Zverejnené v marci 2017.

Khami [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/khami