Khambátsky záliv

Text hesla

Khambátsky záliv, hindsky Khambhát kí Khárí, angl. Gulf of Khambhat, aj Gulf of Cambay — záliv v severových. časti Arabského mora (Indický oceán) pri záp. pobreží Indie oddeľujúci polostrov Káthijávár na západe od severových. časti členského štátu Gudžarát na východe; dĺžka 250 km, šírka 25 – 190 km, hĺbka do 36 m. Členité pobrežie, ktorého sev. časť je zamočiarená. Najväčšie rieky ústiace do zálivu: Narmada, Táptí.

V minulosti bol záliv významným obchodným centrom s prístavmi spájajúcimi vnútrozemie Indie s námornými obchodnými cestami Indického oceána. Historicky významné prístavy: Bharus, Surat, Khambát, Bhávnagar, Daman.

Zverejnené v marci 2017.

Khambátsky záliv [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/khambatsky-zaliv