Kežmarské Žľaby

Text hesla

Kežmarské Žľaby — osada medzi Tatranskými Matliarmi a Tatranskou Kotlinou v dolnej časti doliny Biela voda, mestská časť mesta Vysoké Tatry.

Zverejnené v marci 2017.

Kežmarské Žľaby [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kezmarske-zlaby