Keti

Text hesla

Keti, vlastným menom Ostygan, Deng — jedna z pôvodných málopočetných národností Severu, Sibíri a Ďalekého východu Ruskej federácie. Časť Ketov ovláda ketský jazyk (ketčinu); → jenisejské jazyky.

Zverejnené v marci 2017.

Keti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keti