keter

Text hesla

keter [hebr.], množné č. ktarim — koruna, veniec;

1. v judaizme symbolické koruny, ktorými Boh udelil jedinečné právomoci významným mužom židovského národa: Mojžišovi bola daná keter Tora (koruna Tóry, aj koruna práva; môže ju získať každý Žid, ktorý sa venuje štúdiu zákona), prostredníctvom ktorej Izraeliti dostali zákon, Áronovi a jeho potomkom keter kehuna (koruna kňazstva) a s ňou veľkňazský úrad a Dávidovi keter malchut (koruna vlády), ktorou získal kráľovskú moc nad 12 izraelskými kmeňmi. Podľa Talmudu je však nad všetkými korunami keter šem tov (koruna dobrého mena), ktorú môže získať každý Žid dodržiavajúci zákon. Symboly ktarim boli neskôr znázorňované na synagogálnych textíliách a na náhrobkoch;

2. keter Tora — ornamentálne ozdobné ukončenie hornej časti schránky, v ktorej sa nachádza pergamenový zvitok Tóry navinutý na dvoch tyčiach (Sefer Tora). Najčastejšie je zhotovený z kovu (zvyčajne zo striebra) v podobe kráľovskej koruny (stvárnenie závisí od súdobého štýlu a lokality) a nasadzuje sa na vyčnievajúce konce navíjacích tyčí zvitku. Používa sa od 11. stor.

Zverejnené v marci 2017.

Keter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keter