keťasenie

Text hesla

keťasenie [nem.] — zastarané hovorové pejoratívne označenie obchodovania na čiernom trhu s nedostatkovým alebo s nekvalitným tovarom; → čierny obchod.

Zverejnené v marci 2017.

Keťasenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ketasenie