Kertarajasa

Text hesla

Kertarajasa [-dža-], vlastným menom Jayawardhana Wijaya, ? – 1309 Jáva — zakladateľ a kráľ (od 1293) kráľovstva Majapahit z dynastie Rajasovcov (Rajasa, 1222 – koniec 15. stor.). R. 1292 počas povstania kedirského princa Jayakatwanga (†1293), ktorého výsledkom bol zánik jávskeho kráľovstva Singhasari a smrť kráľa Kertanagaru, ušiel z Jávy na Maduru. Tam sa spojil proti Jayakatwangovi s výpravou mongolského chána (čínskeho cisára) Chubilaja vyslanou s cieľom potrestať Kertanagaru za odmietnutie platenia dane. Po porážke Jayakatwanga sa obrátil aj proti Mongolom oslabeným vojnou a tropickými chorobami a prinútil ich z Jávy odísť. Následne (1293) založil kráľovstvo Majapahit. Bol schopný panovník, ktorý nahradil tzv. mandalový systém (systém ústredných kráľovstiev a im podriadených, resp. vazalských, ale stále autonómnych kráľovstiev a kniežatstiev) imperiálnym systémom, keď pôvodne autonómne útvary zjednotil do jednej ríše (kráľovstva) a ich vládcov nahradil príslušníkmi kráľovskej rodiny alebo členmi kráľovského dvora. Po jeho smrti sa ujal vlády jeho syn Jayanegara (vládol 1309 – 28).

Zverejnené v marci 2017.

Kertarajasa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kertarajasa