Kerr, John

Text hesla

Kerr, John, 17. 12. 1824 Ardrossan, správna oblasť North Ayrshire, Škótsko – 15. 8. 1907 Glasgow — škótsky fyzik. Študoval na Glasgowskej univerzite. Jeden z prvých študentov W. Kelvina. Podieľal sa na vytvorení prvého fyzikálneho laboratória pre študentov na univerzite, čo podnietilo jeho záujem o fyzikálne experimenty. R. 1857 – 1901 vyučoval matematiku a fyziku v Glasgowe na Free Church Training College, v inštitúcii zameranej na vzdelávanie učiteľov. Zároveň vo voľnom čase študoval vzájomný vzťah optických a elektromagnetických vlastností látok. R. 1875 demonštroval vznik dvojlomu v skle (neskôr aj v kvapaline) za prítomnosti silného elektrického poľa (Kerrov elektrooptický jav; → Kerrov jav). O rok neskôr zistil, že svetlo po odraze od zmagnetizovaného materiálu mení svoju polarizáciu (Kerrov magnetooptický jav). Jeden z prvých propagátorov používania metrickej sústavy v Spojenom kráľovstve. R. 1890 zvolený za člena Kráľovskej spoločnosti v Londýne, 1898 vyznamenaný zlatou medailou (Royal Medal) spoločnosti.

Zverejnené v marci 2017.

Kerr, John [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kerr-john