Kerpen

Text hesla

Kerpen — mesto v záp. časti Nemecka v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko v rýnskom hnedouhoľnom revíre na rieke Erft (prítok Rýna) v blízkosti Kolína nad Rýnom; 65-tis. obyvateľov (2013). Priemysel banský, koksárenský, automobilový. Cestný uzol. Mesto prvýkrát písomne doložené 871 ako Kerpinna. R. 1288 sa stalo enklávou Brabantského vojvodstva, neskôr (spolu s okolím) majetkom burgundských vojvodov, po smrti Karola Smelého (1477) pripadlo Habsburgovcom. R. 1522 súčasť Španielska (majetok španielskej vetvy Habsburgovcov), po vojne o španielske dedičstvo (1701 – 14) samosprávna súčasť ríšskeho grófstva Schaesberg. Počas Francúzskej revolúcie stratilo nezávislosť, od 1798 sídlo novozriadeného kantónu Kerpen, ktorý bol súčasťou francúzskeho departementu Roer (nem. Rur). Po Viedenskom kongrese 1815 súčasť Pruska a od 1871 Nemeckej ríše. Od 1941 mesto. Stavebné pamiatky: farský kostol Sankt Martin (13. stor., hlavná loď a veža z 15. stor.), zámky (tzv. vodné hrady) Bergerhausen (14. stor., prebudovaný v 19. stor.), Blatzheim (veliteľský hrad, 16. stor.), Mödrath (1830), Loersfeld (16. – 18. stor., prebudovaný v 19. stor., s rozľahlým anglickým parkom) a Türnich (1756 – 66 prebudovaný na panské sídlo); technické pamiatky: vodné mlyny na rieke Erft a na jej prítoku Neffelbach (začiatok 18. stor.).

Zverejnené v marci 2017.

Kerpen [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kerpen