kerogén

Text hesla

kerogén [gr.] — tuhá organická hmota nahromadená počas geologického vývoja (v geologickom čase za milióny rokov) v materských sedimentárnych horninách (spravidla v čiernych bridliciach); zmes makromolekulových látok s vysokou molekulovou hmotnosťou, ktoré nie sú rozpustné v organických rozpúšťadlách ani v minerálnych kyselinách. Kerogén vznikol z organickej hmoty rastlín, rias a planktónu sladkovodných jazier a morí, ktoré spolu so sedimentmi prešli zvyčajne v hĺbke niekoľko km teplotnou premenou. Predstavuje najrozšírenejšiu formu organického uhlíka v zemskej kôre a východiskový materiál na tvorbu uhľovodíkov (ropy a zemného plynu); → nekonvenčná ropa.

Zverejnené v marci 2017.

Kerogén [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kerogen