Kernaševič, Peter

Text hesla

Kernaševič, Peter, 14. 11. 1914 Čertižné, okres Medzilaborce – 29. 12. 1985 Lučenec — slovenský pravoslávny teológ rusínsko-ukrajinského pôvodu. R. 1929 – 35 študoval v duchovnom seminári v Bitole v Macedónsku a 1950 – 53 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. R. 1936 bol vysvätený za kňaza, 1936 – 50 vykonával pastoračnú činnosť v Stakčíne (okres Snina), kde sa pričinil o výstavbu chrámu, 1951 – 53 správca katedrálneho Chrámu sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove, zároveň pôsobil na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove, 1951 – 77 vedúci Katedry praktického bohoslovia (dnes Katedra praktickej a systematickej teológie), 1955 – 60 dekan fakulty; 1954 profesor.

Zaoberal sa liturgikou, homiletikou, pastorálnou teológiou, pedagogikou a katechetikou. Autor odborných kníh Sv. liturgia (1954), Homiletika (1957), Pastorálka (1958), Zrovnávacie bohoslovie a sektológia (1965), Všeobecný typikon obsahujúci bohoslužobný poriadok pravoslávnej cirkvi na každý rok (1966). R. 1965 – 77 zodpovedný redaktor slovensko-ukrajinského časopisu Odkaz sv. Cyrila a Metoda — Zapovit sv. Kyryla i Mefodija.

Zverejnené v marci 2017.

Kernaševič, Peter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kernasevic-peter