kermezit

Text hesla

kermezit [perzsky], Sb2S2O — minerál, kyslíkatý sulfid antimónu. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Tvorí nedokonalé, ale aj ihličkovité, tabuľkovité a často aj radiálne agregáty, povlaky a kôrky višňovočervenej farby. Má diamantový až polokovový lesk a hnedočervený vryp. Vzniká čiastočnou oxidáciou antimonitu. Náleziská: Španielsko (Astúria), Grécko, Luxembursko, Rakúsko (Burgenland), Česko, Ukrajina, Irán, Čína (Chu-nan), Austrália, Zimbabwe, Bolívia, Mexiko (Guerrero). Na Slovensku sa vyskytuje napr. v Malých Karpatoch (Pernek). Názov odvodený z perzského qurmizq (tmavočervený).

Zverejnené v marci 2017.

Kermezit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kermezit