Kermadecká priekopa

Text hesla

Kermadecká priekopa — oceánska priekopa v juhozáp. časti Tichého oceána tiahnuca sa paralelne s Kermadecovými ostrovmi; dĺžka okolo 1 000 km, hĺbka 10 047 m (jedna z najhlbších v Tichom oceáne). Vznikla pri subdukcii Tichooceánskej dosky pod Austrálsku dosku. Vypĺňajú ju sedimentárne horniny značnej hrúbky. Seizmicky veľmi aktívna oblasť.

Zverejnené v marci 2017.

Kermadecká priekopa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kermadecka-priekopa