Kerma

Text hesla

Kerma — archeologická lokalita v sev. Sudáne juž. od 3. nílskeho kataraktu na vých. brehu Nílu asi 50 km sev. od mesta Dongola, v staroveku mesto, centrum starej africkej ríše Kerma (asi od 2500 pred n. l.; po Egypte druhý najstarší štátny útvar v Afrike), ktorého obyvatelia boli nositeľmi kermskej kultúry. Mesto Kerma s palácmi a chrámovým areálom (v jeho centre sa nachádzal hlavný chrám z nepálených tehál nazývaný Záp. Deffufa) bolo obohnané mohutnými hlinenými valmi, malo vlastný prístav. V nekropole s viac ako 30-tis. hrobmi sa našlo množstvo predmetov z bronzu a glazovaná keramika vysokej úrovne, v hroboch vládcov pochovávaných do veľkých mohýl bohatá pohrebná výbava, ako aj obetovaní ľudia a lebky zvierat. Ríša Kerma dosiahla najväčší rozkvet okolo 1650 pred n. l., keď sa jej územie rozprestieralo v doline Nílu od 1. po 4. nílsky katarakt (v dejinách starovekého Egypta nazývané Horná Núbia, v súčasnosti na území dnešného sev. Sudánu a juž. Egypta). Profitovala z obchodu s luxusným tovarom (zlatom, slonovinou, ebenom, kadidlom a živými zvieratami) z Arábie, z afrického vnútrozemia a z Afrického rohu (kráľovstva Punt), ktorého trasy prechádzali cez jej územie do Egypta. V egyptskom Druhom prechodnom období (→ Egypt, Dejiny) vytvorila politickú alianciu s Hyksósmi, s ktorými sa pokúsila dobyť Egypt. V období 1575 – 1550 pred n. l. vpadla hlboko na jeho územie, čím prispela k jeho rozvratu (predpokladá sa, že táto porážka bola jednou z najponižujúcejších v egyptskej histórii, preto faraóni neskôr nariadili odstrániť z historických análov akúkoľvek zmienku o nej). Egypt po znovuzjednotení v období Novej ríše (okolo 1500 pred n. l.) a upevnení centrálnej moci opäť nadviazal s kráľovstvom Punt obchodné styky a napadol, dobyl a okupoval územie Kermy až po 4. katarakt, čo viedlo k jej zániku. Na tradície Kermy nadviazal až Kuš, ktorý sa v oblasti ako nový štátny útvar sformoval okolo 1000 pred n. l. (→ Núbia). Lokalitu opísal 1844 egyptológ K. R. Lepsius, archeologický výskum prebiehal 1913 – 15, v súčasnosti od pol. 90. rokov 20. stor.

Zverejnené v marci 2017.

Kerma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kerma