Kérékou, Mathieu

Text hesla

Kérékou [kereku], Mathieu, 2. 9. 1933 Kouarfa, neďaleko Natitingou, departement Atakora — beninský politik a prezident (1972 – 91, 1996 – 2006). Pochádza z etnickej skupiny Sombov, študoval na vojenských školách v Mali a Senegale, 1960 vstúpil do francúzskej armády. R. 1960 po vyhlásení nezávislosti Beninu (1960 – 75 nazývaný Dahomejská republika, République du Dahomey) prešiel do armády nového štátu, v ktorej 1961 – 63 pôsobil ako vojenský asistent (pobočník) prvého prezidenta Coutocoua Huberta Magu (Maga; *1916, †2000). R. 1967 sa podieľal na vojenskom prevrate, ktorým zosadil prezidenta Christopha Sogla (Soglo; *1909, †1983), do 1968 predseda Vojenského revolučného výboru (Comité militaire révolutionnaire, CMR). R. 1970 získal hodnosť majora a stal sa zástupcom náčelníka štábu pozemných vojsk. R. 1972 stál na čele vojenského prevratu, ktorým zvrhol úradujúceho prezidenta Justina Ahomadegbého-Tomêtina (*1917, †2002) a nastolil vojenskú vládu. Kérékou prevzal funkciu prezidenta, predsedu vlády a ministra obrany; 1973 – 75 bol predsedom Národnej rady revolúcie (Conseil national de la révolution, CNR), od 1975 predseda Ústredného výboru novozaloženej Beninskej strany ľudovej revolúcie (Parti de la révolution populaire du Bénin, PRPB), ktorá sa stala jedinou povolenou politickou stranou v štáte, od 1977 náčelník generálneho štábu Ľudových ozbrojených síl (Forces armées populaires du Bénin, FAPB; 1984 generál, v armáde pôsobil do 1987). R. 1974 vyhlásil za štátnu ideológiu marxizmus-leninizmus a 1975 zmenil názov štátu na Beninská ľudová republika (République populaire du Bénin). R. 1980, 1984 a 1989 bol znovuzvolený za prezidenta. V dôsledku znárodňovania (banky, petrochemický priemysel) a direktívne riadeného hospodárstva vypukla v 80. rokoch 20. stor. v krajine hospodárska kríza, ktorú sa Kérékou pokúsil riešiť reformami. R. 1989 oficiálne opustil ideológiu marxizmu-leninizmu a povolil obnovenie pluralitného politického systému (bola zvolaná národná konferencia, ktorá Kérékoua zbavila funkcie premiéra). V slobodných prezidentských voľbách 1991 vyhral N. Soglo a Kérékou prešiel do opozície. Do funkcie prezidenta bol opätovne zvolený 1996 a 2001. Počas života zmenil aj vierovyznanie (pôvodne kresťan), v 80. rokoch 20. stor., keď sa hlásil k islamu, používal meno Ahmed; pre zmeny ideologických a náboženských názorov si vyslúžil prezývku Chameleón.

Zverejnené v marci 2017.

Kérékou, Mathieu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kerekou-mathieu