Kerberos

Text hesla

Kerberos [vl. m.] — inform. protokol určený na autentifikáciu používateľa v počítačových sieťach, umožňujúci bezpečne preukázať druhej strane svoju identitu. Pri používaní protokolu Kerberos sa heslo používateľa neprenáša cez počítačovú sieť ani nie je prístupné jednotlivým systémom poskytujúcim služby, ale je uložené na centrálnom autentifikačnom serveri a používateľ ho zadáva len programu bežiacemu vo svojom počítači (heslo sa využíva iba na šifrovanie správ medzi centrálnym autentifikačným serverom a počítačom používateľa). Centrálny autentifikačný server poskytuje počítaču používateľa potvrdenky identity používateľa, ktoré sa ďalej používajú na autentifikáciu používateľa voči jednotlivým systémom poskytujúcim služby. Kerberos bol vyvinutý v Massachusettskom technologickom inštitúte (MIT) ako vedľajší produkt projektu Athena (1983 – 91) zameraného na vývoj distribuovaného počítačového prostredia na vzdelávacie účely. R. 2007 založil MIT konzorcium na podporu budúceho vývoja protokolu (MIT Consortium for Kerberos and Internet Trust). K sponzorom konzorcia patria viaceré univerzity, štátne organizácie a súkromné spol. Nazvaný podľa psa Kerbera z gréckej mytológie strážiaceho vstup do podsvetia.

Zverejnené v marci 2017.

Kerberos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kerberos