keratóza

Text hesla

keratóza [gr.] — porucha rohovatenia pokožky, pri ktorej je narušený pomer medzi tvorbou a odlučovaním zrohovatenej vrstvy pokožky často s pridruženými kvalitatívnymi a štrukturálnymi poruchami rohovatenia. Zvyčajne ide o dedičné ochorenia najčastejšie sa prejavujúce nadmernou tvorbou zrohovatených buniek (→ hyperkeratóza) spojenou s tvorbou suchých šupín (→ ichtyóza). Vyskytuje sa najčastejšie na miestach vystavených slnečnému žiareniu (solárna keratóza postihujúca kožu tváre a horných končatín u ľudí svetlej pleti pri chronickej expozícii slnku) alebo inému dráždeniu, môže postihovať celú pokožku alebo jej časť (napr. palmo-plantárna keratóza postihuje dlane a stupaje, folikulová keratóza oblasť vlasových folikulov). Nededičné keratózy môžu sprevádzať niektoré závažné ochorenia (napr. nádory) alebo otravy (napr. arzénom) alebo sú zapríčinené pôsobením toxických látok. Liečba keratóz je zväčša symptomatická a dlhodobá, spočíva v potláčaní tvorby nánosov šupín aplikáciou keratolytických mastí. Niektoré keratózy sa úspešne liečia i na bunkovej úrovni celkovým podávaním liekov blokujúcich nadmernú tvorbu zrohovatených buniek.

Zverejnené v marci 2017.

Keratóza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keratoza