kerato-

Text hesla

kerato-, kerat- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom rohovka, rohovkový, ako aj zrohovatený, rohovitý.

Zverejnené v marci 2017.

Kerato- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kerato