Kerametal

Text hesla

Kerametal — obchodná a výrobná spoločnosť so sídlom v Bratislave. Založená 1970 ako akciová spoločnosť zahraničného obchodu zameraná na nákup a predaj surovín a polotovarov v oblasti čiernej a farebnej metalurgie, magnezitového, hlinikárskeho a strojárskeho priemyslu; zakladajúci akcionári: štátne podniky Východoslovenské železiarne Košice (dnes U. S. Steel Košice), Nová huť Klementa Gottwalda Ostrava (dnes ArcelorMittal Ostrava), Třinecké železárny, Oravské ferozliatinárske závody Istebné (dnes OFZ, a. s.), Závod Slovenského národného povstania Žiar nad Hronom (dnes ZSNP, a. s.), Slovenské magnezitové závody Košice (dnes Slovenské magnezitové závody Jelšava) a banky (Československá obchodná banka).

Vo viacerých komoditách bola spoločnosť hlavným zásobovateľom československých hutníckych a strojárskych podnikov. Po privatizácii 1990 prešla zložitou transformáciou, prostredníctvom 12 kancelárií (Alma-Ata, Naí Dillí, Šanghaj, Moskva, Kyjev, Havana a i.) si vybudovala sieť partnerských vzťahov po celom svete a vytvorila viacero dcérskych spoločností (v Nemecku, vo Švajčiarsku, v USA). R. 1993 boli podľa komodít vytvorené dve obchodné skupiny (divízie), divízia I špecializujúca sa na vývoj, výrobu a predaj najmodernejších systémov obrannej techniky (kanónová húfnica Zuzana, obrnené vozidlá typu Aligator a Tatrapan, ťahače leteckej techniky Talet) pre potreby Armády Slovenskej republiky (dnes Ozbrojené sily Slovenskej republiky) a zahraničných zákazníkov (tieto systémy spĺňajú požiadavky noriem NATO i vysoké kritériá na moderné obranné systémy vo svete) a divízia II špecializujúca sa na oblasť metalurgie, nekovových surovín a materiálov i na strojársku produkciu. R. 1994 založila spoločnosť v regióne Berehove na Ukrajine spoločný podnik SP Keramnedra zameraný na ťažbu, spracovanie a predaj kaolínu, na základe ktorého vyvinula bezchrómové žiaruvzdorné materiály (stavivá a torkrétovacie látky).

Zverejnené v marci 2017.

Kerametal [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kerametal