Keppl, Julián

Text hesla

Keppl, Julián, 9. 3. 1950 Levoča — slovenský architekt a pedagóg. R. 1969 – 74 študoval na Slovenskej výsokej škole technickej (dnes Slovenská technická univerzita, STU) v Bratislave u V. Karfíka a J. Lacka. Od 1974 pôsobí na Fakulte architektúry STU, 1990 zakladateľ a do 2002 vedúci Katedry experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby (dnes Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry); 2002 profesor. Zaoberá sa väzbami architektúry a energie, špecializuje sa na tzv. ekologickú architektúru (spojenie architektúry a prírody). V jej duchu vytvoril návrh administratívnej budovy firmy Unipharma v Bojniciach, ktorá získala ocenenie Stavba roka 1999 udeľované Združením pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. Prednášal na viacerých zahraničných univerzitách, napr. 1994 na University of Southern California v Los Angeles. Spoluautor knihy Solárna energia a jej využitie (1983).

Zverejnené v marci 2017.

Keppl, Julián [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keppl-julian