keplerovská rotácia

Text hesla

keplerovská rotácia — synonymum diferenciálnej rotácie vyjadrujúce skutočnosť, že zložky sústavy nebeských telies alebo časti plynných alebo kvapalných nebeských telies obiehajú okolo spoločného ťažiska v zhode s tretím Keplerovým zákonom (rôznou uhlovou rýchlosťou). Nazvaná podľa J. Keplera.

Zverejnené v marci 2017.

Keplerovská rotácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keplerovska-rotacia