Kent

Text hesla

Kent

1. administratívna oblasť, grófstvo v Anglicku v Spojenom kráľovstve;

2. historické územie v juhovýchodnom Anglicku. Vďaka polohe na brehu Doverskej úžiny (predstavuje najkratšie spojenie medzi ostrovom Veľká Británia a kontinentálnou Európou) bolo oddávna miestom prenikania nového obyvateľstva na ostrov. Obývané už v paleolite, nálezy megalitov v údolí rieky Medway pochádzajú z neolitu (4000 – 3000 pred n. l.). Rimania si oblasť začali podrobovať 43 n. l. V polovici 5. stor. sa v Kente začali usádzať Juti, ktorí tam založili kráľovstvo (jedno z najstarších anglosaských kráľovstiev) s centrom (od 560) v dnešnom Canterbury (Cantwareburh). Za vlády kráľa Ethelberta sa začalo šíriť kresťanstvo a vzniklo tam metropolitné arcibiskupstvo pre celé Anglicko (597 prijal misiu benediktínskeho mnícha Augustína, ktorý sa 598 stal biskupom a 601 prvým arcibiskupom z Canterbury). Skoré prijatie kresťanstva (aj styky s rímskou civilizáciou v minulosti) postavilo Kent do pozície hegemóna medzi ostatnými anglosaskými kráľovstvami. Najväčší rozmach dosiahlo v 7. stor., potom jeho význam upadal, okolo 825 sa dostalo pod vplyv Mercie a neskôr Wessexu, ktorého panovníci sa titulovali aj ako králi Kentu.

Zverejnené v marci 2017.

Kent [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kent