kenofytikum

Text hesla

kenofytikum [gr.], neofytikum — obdobie vo vývoji Zeme vymedzené na základe vývoja rastlinstva; termín používaný vo fytopaleontológii. Začalo sa v druhohorách vo vrchnej kriede a trvá do súčasnosti. Pre kenofytikum je charakteristický rapídny rozvoj krytosemenných rastlín.

Zverejnené v marci 2017.

Kenofytikum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kenofytikum