Kénitra

Text hesla

Kénitra, arab. al-Kunajtira, oficiálny prepis Al-Qunaytirah 1932 – 56 Port-Lyautey — prístavné mesto v Maroku v blízkosti ústia rieky Sebú do Atlantického oceána severovýchodne od hlavného mesta Rabat, administratívne stredisko regiónu Gharb-Chrarda-Béni Hssen; 418-tis. obyvateľov (2012). Stredisko papiernického priemyslu, ďalej potravinársky (najmä rybný), chemický (výroba priemyselných hnojív a i.), textilný, tabakový a kovoobrábací priemysel. Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti. Dopravná križovatka, dve železničné stanice, prístav spojený 11 km dlhým prieplavom s Atlantickým oceánom (vývoz rúd železa, zeleniny, citrusov, vína, korku a i.).

Mesto vzniklo na mieste pôvodnej kasby (pevnosti), založené 1913 po vzniku francúzskeho protektorátu (1912) ako francúzska pevnosť a prístavné mesto, 1932 – 56 nazvané Port-Lyaute podľa francúzskeho maršala Huberta Lyauteyho (*1854, †1934), reprezentanta fr. vlády v Maroku (résident général). R. 1942 – 47 obsadené Američanmi, fungovala tam americká námorná základňa, potom vrátená Francúzsku, po vzniku nezávislého Maroka americko-marocká letecká a námorná základňa. Univerzita (založená 1989).

Zverejnené v marci 2017.

Kénitra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kenitra