Kengurí ostrov

Text hesla

Kengurí ostrov, angl. Kangaroo Island — ostrov pri juž. pobreží Austrálie 112 km juhozáp. od Adelaide, administratívne patrí do štátu Južná Austrália; dĺžka 145 km, maximálna šírka 57 km, rozloha 4 405 km2 (3. najväčší ostrov Austrálie, po Tasmánii a Melvillovom ostrove; najväčší ostrov juž. pobrežia), okolo 4,3 tis. obyvateľov, najväčším sídlom a strediskom ostrova je Kingscote (1,7 tis. obyvateľov, 2012) na severových. pobreží.

Klifové pobrežie, pahorkatinný reliéf, maximálna výška 307 m n. m. Ekonomika ostrova je založená na poľnohospodárstve a cestovnom ruchu. Pestovanie obilia, produkcia vína, medu (jeden z najkvalitnejších medov Austrálie, včely boli na ostrov dovezené 1883 z Talianska z Ligúrie), mäsa, vlny, olivového a eukalyptového oleja. V minulosti dominantný chov oviec stráca po prudkom znížení ceny vlny na význame. Hustá cestná sieť, asfaltové cesty sú však len medzi väčšími sídlami, trajektové spojenie s pevninou, letisko v Kingscote (spojenie s Adelaide). Tretinu ostrova tvoria chránené územia, medzi najnavštevovanejšie patrí národný park Flinders Chase National Park (vyhlásený 1919, rozloha 738 km2) v juhozáp. časti územia. R. 2007 postihlo ostrov niekoľko požiarov, počas ktorých bolo vypálených asi 20 % ostrova. Pre Európanov ostrov objavil 1802 M. Flinders, ktorý ho nazval podľa kengury záp. (Macropus fuliginosus) žijúcej na ostrove.

Zverejnené v marci 2017.

Kengurí ostrov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kenguri-ostrov