Kená

Text hesla

Kená, arab. Kiná, oficiálny prepis Qiná — mesto v Egypte na východnom brehu Nílu asi 60 km severne od Luxoru, administratívne stredisko guvernorátu Kená; 230-tis. obyvateľov (2012). Priemysel textilný, potravinársky, stavba felúk (malé plachetnice s pomocnými veslami používané tradične o. i. na Níle, v súčasnosti slúžiace zväčša ako atrakcie pre turistov). Stredisko obchodu a remesiel (najmä hrnčiarstva). Oproti mestu Kená na západnom brehu Nílu sa rozkladá archeologická lokalita Dendera. Mesto leží na ceste spájajúcej Arabskú púšť s prístavným mestom Safága na pobreží Červeného mora.

Zverejnené v marci 2017.

Kená [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kena