Kempný, Ján

Text hesla

Kempný, Ján, 19. 10. 1912 Žilina – 22. 6. 1997 Rajecké Teplice — slovenský politik a právnik. R. 1930 – 31 a 1935 – 36 študoval právo na UK v Bratislave, 1931 – 32 na univerzite v Dijone a 1933 – 34 vo Viedni. R. 1938 – 39 pôsobil vo Zväze drevárskeho hospodárstva, 1939 – 45 tajomník Lesníckej a drevárskej ústredne v Bratislave. Už počas štúdia pracoval v Ústredí slovenského katolíckeho študentstva, po 2. svet. vojne patril k predstaviteľom slovenského katolicizmu, pripravoval založenie ľudovej republikánskej strany, resp. kresťanskodemokratickej strany, tento typ strany však na Slovensku nebol povolený. Signatár aprílovej dohody (1946), 1946 – 47 jeden z dvoch generálnych tajomníkov Demokratickej strany. Po víťazstve Demokratickej strany vo voľbách (máj 1946) poslanec Ústavodarného národného zhromaždenia. V nasledujúcich mesiacoch bol prenasledovaný komunistami. V októbri 1947 bol zatknutý (sám sa vydal prokuratúre do vyšetrovacej väzby), spolu s M. Bugárom obvinený zo zapojenia sa do protištátneho sprisahania a v máji 1948 vo vykonštruovanom politickom procese v Bratislave odsúdený na 6 rokov väzenia. Po prepustení 1953 pracoval ako robotník v Rajeckých Tepliciach a 1967 – 85 ako technický pracovník v podniku Drevoindustria v Žiline; 1991 rehabilitovaný. Nositeľ Radu Ľ. Štúra I. triedy (1996).

Zverejnené v marci 2017.

Kempný, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kempny-jan