Kempirsajský masív

Text hesla

Kempirsajský masív — masív ultrabázických hornín a hadcov (serpentinitov) v pohorí Južný Ural v záp. Kazachstane v administratívnej oblasti Aqtöbe asi 75 km vých. od mesta Aqtöbe (bývalý Akťubinsk) v blízkosti obce Kempirsaj. Rozloha asi 920 km2 (dĺžka 82 km, maximálna šírka 31,6 km). Vyskytujú sa v ňom rudy kobaltu, niklu a chrómu. Objavený 1932, ťažba rúd sa začala 1938. Viaže sa na kôru zvetrávania hadcov (serpentinitov), ktoré vznikli metamorfózou ultrabázických magmatických hornín.

Zverejnené v marci 2017.

Kempirsajský masív [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kempirsajsky-masiv