kemping

Text hesla

kemping [angl.], camping — v širšom význame táborenie alebo tábor vo voľnej prírode pod šírym nebom, v užšom význame:

1. rekreačné (víkendové, prázdninové, dovolenkové ap.) táborenie v prírode na vyhradených miestach väčšinou spojené s použitím motorového dopravného prostriedku (autokemping) a s prenocovaním v stane, obytnom prívese (karavane) alebo v jednoduchom ubytovacom zariadení. Na Slovensku kemping spolu s karavaningom zastrešuje (od 2008) Slovenská asociácia campingu a caravaningu (SACC);

2. aj kemp — vyhradený priestor na táborenie s možnosťou ubytovať sa vo vlastnom ubytovacom zariadení (v stane, obytnom prívese ap.) alebo v ubytovacom objekte (v chate, zrube, bungalove) prevádzkovateľa tohto priestoru. Kemping poskytuje návštevníkom okrem základnej hygienickej vybavenosti aj možnosť stravovania, parkovania, ako aj rekreačno-športovú, kultúrno-spoločenskú a obchodnú vybavenosť v rozsahu príslušnej triedy kempingu, ktorá ustanovuje minimálne požiadavky na vybavenie, úroveň a rozsah služieb spojených s ubytovaním.

Zverejnené v marci 2017.

Kemping [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kemping