kemp

Text hesla

kemp [lat. > fr. > angl.], camp —

1.kemping;

2. v USA a Kanade tréningové stredisko hráčov ľadového hokeja patriace určitému profesionálnemu klubu; aj príprava hráčov v tomto stredisku.

Zverejnené v marci 2017.

Kemp [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kemp