Kemerovo

Text hesla

Kemerovo — mesto na juhu ázijskej časti Ruska v centrálnej časti Kuzneckej kotliny a v sev. časti Kuzneckej uhoľnej panvy vých. od Novosibirska na rieke Tom, administratívne stredisko Kemerovskej oblasti; 508-tis. obyvateľov (2012). Významné stredisko priemyslu, vedy a kultúry Kuzneckej uhoľnej panvy. Priemysel banský (ťažba čierneho uhlia), chemický (koksárenský, výroba chemických vláken, priemyselných hnojív a i.), farmaceutický, strojársky, elektrotechnický, stavebných materiálov, potravinársky. Cestný uzol, stanica na železničnej trati napojenej na Transsibírsku magistrálu, riečny prístav, letisko.

Mesto vzniklo v 2. pol. 19. stor. pod názvom Ščeglovsk zlúčením viacerých osád, ktoré tam vznikali od zač. 18. stor. a zohrali dôležitú úlohu pri ovládnutí Sibíri Ruskom. R. 1721 tam boli objavené ložiská čierneho uhlia, prvé bane však boli založené až zač. 20. stor. Prudký rozvoj mesta nastal po výstavbe železnice. Od 1918 mesto, od 1932 súčasný názov, od 1943 administratívne centrum Kemerovskej oblasti. R. 1979 tam bol vybudovaný unikátny bytový komplex Salgótarján.

Stavebné pamiatky: pravoslávna Znamenská katedrála (1996), rímskokatolícky Kostol nepoškvrneného srdca Panny Márie (1996), mešita Munira (2008). Viacero múzeí, univerzita (1974).

Zverejnené v marci 2017.

Kemerovo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kemerovo